Blog

Gevoelig en druk tegelijk; het Hoogstimulatieve kind.

Hooggevoeligheid kan samen gaan met druk en emotioneel intens gedrag.

Naast het Hooggevoelige kind is er dus ook een Hoogstimulatief kind.

Hoogstimulatief heeft ook vooral de eigenschap van druk zijn. Dit verwacht men in eerste instantie niet. Hooggevoeligheid associëren we vaak met; rustig, bedachtzaam,en emotioneel.

Zijn we er dus net aan gewent dat er Hooggevoelige kinderen en volwassenen zijn, komt er een nieuwe term bij; Hoogstimulatief; drukgevoelige kinderen. Toch is er wel degelijk verschil tussen de beide genoemde termen.

Beide zijn een karaktereigenschap en geen stoornis. Dus kan er geen diagnose gesteld worden. Hierbij onderstaand enkele verschillen, maar ook overeenkomsten op een rijtje.

Hoogsensitief Hoogstimulatief
Behoedzaam Beweeglijk
Verantwoordelijk Intens
Plichtbewust Intuitief
Invoelend Onderzoekend
Rustig Aandachtvragend
Soms: Teruggetrokken Soms: Tegendraads

Er is dus verschil, maar er zijn ook overeenkomsten

  • Dingen worden intensief beleeft
  • Slecht tegen lawaai en een luidruchtige omgeving kunnen
  • Lijken erg intuïtief
  • Slim en creatief
  • Moeilijk in slaap komen na een opwindende dag
  • Stellen veel diepzinnige vragen
  • Perfectionistisch
  • Deze kinderen leren meer van een vriendelijke terechtwijzing, dan van een strenge straf

Geen kind is gelijk. Ook bij Hoogstimulatieve kinderen blijft onderling verschil.

Hoogstimulatieve kinderen hebben veel kwaliteiten, maar ouders ondervinden regelmatig probleemgedrag. Vaak ook omdat het lastig te onderkennen valt dat een kind hooggevoelig en druk tegelijk kan zijn. Plannen en schakelen is vaak heel moeilijk.

Enkele opvoedtips voor Hoogstimulatieve kinderen

Wees duidelijk en consequent Stel regels, maak samen afspraken
Ondersteun visiueel Voldoende beweging
Deel informatie in stukjes Veranderingen voorbereiden

Wil je meer weten; lees het boek; Het Hoogstimulatieve Kind, van Gerarda van Veen.

En natuurlijk kun je ook bij mij terecht! Ik wil je graag verder helpen.