Kindercoaching

In mijn praktijk bied ik als coach laagdrempelige ondersteuning aan kinderen en ouders die hulp
nodig hebben in een kort of langdurig hulpverleningstraject.

Kleur jezelf en je wordt er blij van !

Graag geef ik even het verschil aan tussen een kindercoach en een kindertherapeut/psycholoog.
Een therapeut werkt meer aan de oorzaak van problemen d.m.v. verschillende werkvormen en
volgens een vast protocol. Meestal vind er ook een langer traject plaats. Een kindercoach kenmerkt
zich door het werken vanuit het hier en nu. Deze aanpak is praktisch en toekomstgericht.
De coach geeft als het ware een tikje op de schouder en attendeert op de gewenste oplossingsrichting.

Als ouder of verzorger wordt u natuurlijk betrokken bij het coachtraject.
Dat is op verschillende manieren mogelijk, want soms heeft u als ouder wat meer ondersteuning
nodig in de opvoeding van uw kind. Niemand kent uw kind immers beter als uzelf!
Soms is het juist fijn als het kind extra aandacht krijgt; bijvoorbeeld door speltherapie,  kleuren/tekentherapie
samen spelletjes doen,  of het werken met handpoppen.
Dit is ook leeftijdsafhankelijk. Ook ouders van baby’s en peuters kunnen wel eens een stukje
ondersteuning gebruiken. Alle kinderen t/m 12 jaar zijn van harte welkom bij  Kleur je ik !
Als kindercoach loop ik naast het kind mee op zoek naar zijn eigen kleur en kracht.
Kleuren hebben een grote invloed op ons geestelijk en lichamelijk welzijn.
Het kan zijn dat u uw kind herkent in onderstaand rijtje, maar mochten er andere redenen zijn
voor een hulpvraag, neem dan gerust contact op

(hoog)gevoelig zijn                            rouw
onzekerheid                                          hoogbegaafdheid
faalangst                                                 slaapproblemen
pesten of gepest worden               verdriet
sociale vaardigheden                       problemen rondom echtscheiding