Kinderen en Corona

Voor veel kinderen is deze coronatijd spannend, teleurstellend, maar ook rustig……… Spannend, omdat we allemaal wel onrust voelen, want er zijn veel dingen zo anders. Er zijn veel nieuwe regels.

Teleurstellend, omdat we veel niet meer mogen, zoals sport, clubjes en vooral: “naar school”! Als ouder wil je vooral dat je kind ontspannen naar school kan. Hetzij om te leren, of gewoon spelen. Vooral voor het jonge kind is dit laatste heel belangrijk, want van samen spelen kun je zoveel leren! Natuurlijk is het goed als school huiswerk, en voor kleuters opdrachtjes meegeeft.

Met name voor het Hoogsensitieve kind is deze tijd juist ook een stuk rustiger. Geen prikkels van school geeft rust waardoor alles beter te overzien is. Van ouders met een HSP kind hoor ik regelmatig dat hun kind het juist nu goed doet.

Maar toch…. we willen allemaal dat kinderen gewoon naar school gaan. Als ouder wil je gewoon ouder zijn en geen juf of meester. Dat mag je kind ook weten. Probeer dit uit te leggen. tegelijkertijd wil je je kind ook goed begeleiden. Wat niet lukt, lukt niet. Blijf ontspannen. Laat kinderen het ook zelf uitvogelen. Dat vinden ze ook heel interessant! En als ouder heb je ook even je handen vrij. Blijf zelf positief, en praat niet negatief over de hele situatie waar je kind bij is. Kinderen kunnen haarfijn aanvoelen hoe jouw stemming is. Als alles anders gaat schakel dan over op: loslaten en bijstellen. Er komt altijd weer een nieuwe dag met nieuwe kansen. Wissel de dag regelmatig af met pauze, en ook samen spelletjes doen! Laat je kind tekenen. Zet bijvoorbeeld standaard tekenmateriaal op tafel.

We weten niet wanneer dit alles voorbij is, maar er is altijd Licht aan de horizon! We houden moed om het vol te blijven houden. Ook kinderen laten ons zien dat ze bijzonder veerkrachtig kunnen zijn!

Gevoelig en druk tegelijk; het Hoogstimulatieve kind.

Gevoelig en druk tegelijk; het Hoogstimulatieve kind.

Hooggevoeligheid kan samen gaan met druk en emotioneel intens gedrag.

Naast het Hooggevoelige kind is er dus ook een Hoogstimulatief kind.

Hoogstimulatief heeft ook vooral de eigenschap van druk zijn. Dit verwacht men in eerste instantie niet. Hooggevoeligheid associëren we vaak met; rustig, bedachtzaam,en emotioneel.

Zijn we er dus net aan gewent dat er Hooggevoelige kinderen en volwassenen zijn, komt er een nieuwe term bij; Hoogstimulatief; drukgevoelige kinderen. Toch is er wel degelijk verschil tussen de beide genoemde termen.

Beide zijn een karaktereigenschap en geen stoornis. Dus kan er geen diagnose gesteld worden. Hierbij onderstaand enkele verschillen, maar ook overeenkomsten op een rijtje.

Hoogsensitief Hoogstimulatief
Behoedzaam Beweeglijk
Verantwoordelijk Intens
Plichtbewust Intuitief
Invoelend Onderzoekend
Rustig Aandachtvragend
Soms: Teruggetrokken Soms: Tegendraads

Er is dus verschil, maar er zijn ook overeenkomsten

  • Dingen worden intensief beleeft
  • Slecht tegen lawaai en een luidruchtige omgeving kunnen
  • Lijken erg intuïtief
  • Slim en creatief
  • Moeilijk in slaap komen na een opwindende dag
  • Stellen veel diepzinnige vragen
  • Perfectionistisch
  • Deze kinderen leren meer van een vriendelijke terechtwijzing, dan van een strenge straf

Geen kind is gelijk. Ook bij Hoogstimulatieve kinderen blijft onderling verschil.

Hoogstimulatieve kinderen hebben veel kwaliteiten, maar ouders ondervinden regelmatig probleemgedrag. Vaak ook omdat het lastig te onderkennen valt dat een kind hooggevoelig en druk tegelijk kan zijn. Plannen en schakelen is vaak heel moeilijk.

Enkele opvoedtips voor Hoogstimulatieve kinderen

Wees duidelijk en consequent Stel regels, maak samen afspraken
Ondersteun visiueel Voldoende beweging
Deel informatie in stukjes Veranderingen voorbereiden

Wil je meer weten; lees het boek; Het Hoogstimulatieve Kind, van Gerarda van Veen.

En natuurlijk kun je ook bij mij terecht! Ik wil je graag verder helpen.